Author Archives: Tomasz Białko

Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

Pismo święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe. Jego codzienna lektura wzbogaca człowieka w różnych dziedzinach życia duchowego. Tomasz a`Kempis podkreśla, że słowo Boże jest manną, która karmi duszę człowieka (por. Naśl., 1,1), zaś św. Augustyn medytację Pisma świętego nazywa poszukiwaniem pięknych owoców ukrytych pośród gałęzi sadu (por. Wyznania, 13). „Jeśli starannie rozważać je [słowo Boże] będziecie, […]

Krzyż Franciszkański – San Damiano

Co to jest krzyż Franciszkański San Damiano i jak wygląda? Jest to wciąż słabo znany krzyż, choć ma ogromne znaczenie w historii Kościoła, bo to z niego Bóg przemówił do św. Franciszka słowami “Franciszku odbuduj mój Kościół”. Franciszek najpierw odbudował kościółek w San Damiano, w którym wtedy się znajdował, a później Bóg przeprowadził przez niego proces odbudowy […]

Krzyż świętego Benedykta

Czym jest krzyż świętego Benedykta? Krzyż ten nazywany jest również Krzyżem Benedyktyńskim lub po prostu Krzyżem z medalikiem św. Benedykta. Jest to jak najbardziej katolicki krzyż, a od “zwykłego” krzyża różni się tym, że ma w sobie medalik św. Benedykta. Krzyż świętego Benedykta chętnie używają Egzorcyści podczas modlitw o uwolnienie i egzorcyzmów, gdyż na medaliku umieszczony jest krótki Egzorcyzm napisany przez […]

Zagrożenia duchowe

Każdy człowiek ma zasianą w duszy iskrę powodującą tęsknotę za bytem większym od niego samego, tęsknotę za stwórca świata i ludzkości, tęsknotę za odnalezieniem początku i sensu swojego istnienia, wreszcie tęsknotę za bóstwem, któremu będzie oddawał cześć kultyczną. Jest to tak naturalna potrzeba człowieka, jak jedzenie czy spanie. Jeśli człowiek nie odnajdzie Boga Jahwe Jedynego, […]

Przebaczenie

Przebaczenie wynika z miłosierdzia. Przebaczenie, jako pierwszy okazał nam Bóg w raju nie potępiając całej ludzkości, ale darując nam Swojego Syna, który miał przyjść na ziemie, odkupić nasze winy poprzez Swoją śmierć na krzyżu, a tym samym włączyć nas do Bożej Rodziny i otworzyć dostęp do wszystkich łask, które wiążą się z tym. Jezus chodząc […]