Krzyże na bierzmowanie

Krzyże na bierzmowanie

Krzyże na bierzmowanie nie powinny być malutkie i “jednorazowe”. To bardzo ważne, bo Bierzmowanie to wyjątkowy sakrament. Wybierz na tę okazję duży krzyż, który po przyjęciu sakramentu zawiśnie w widocznym miejscu na ścianie. Krzyż na bierzmowanie powinien przypominać o dojrzałości chrześcijańskiej. Wybór krzyża symbolicznego, małego nie podkreśli rangi tego sakramentu. Niech ten krzyż po bierzmowaniu nie zniknie w szufladzie. Niech Bierzmowanie nie będzie sakramentem pożegnania z Kościołem, jak zwykło się ostatnio mówić. Otrzymując duży krzyż na bierzmowanie podkreśla się istotę dojrzałości chrześcijańskiej i jej sens.

“Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23)

Niech to wezwanie Jezusa wybrzmiewa wyraźnie podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania.

13,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
17,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
29,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
17,00 20,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
27,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
12,00 15,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
18,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
12,00 
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Sprawdź też inne krzyże…

Krzyże na bierzmowanie

Słowo bierzmowanie oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia Chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Informuje nas o tym łacińska nazwa confirmatio baptismo. Confirmatio oznacza potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, dodanie odwagi. Nazwa ,,bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo”. Jest to tram albo belka podtrzymująca związanie dachu. Dzisiaj takie belki, często pięknie rzeźbione, spotykamy jeszcze w chatach góralskich. Są to tzw. sosręby. Tak jak belka-bierzmo podtrzymuje związanie dachu, tak Sakrament Bierzmowania podtrzymuje i umacnia naszą wiarę. Katechizm Kościoła Katolickiego (1285) podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Dowiedz się więcej na temat bierzmowania i dobrego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu na TEJ STRONIE