Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

Pismo święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe. Jego codzienna lektura wzbogaca człowieka w różnych dziedzinach życia duchowego. Tomasz a`Kempis podkreśla, że słowo Boże jest manną, która karmi duszę człowieka (por. Naśl., 1,1), zaś św. Augustyn medytację Pisma świętego nazywa poszukiwaniem pięknych owoców ukrytych pośród gałęzi sadu (por. Wyznania, 13). „Jeśli starannie rozważać je [słowo Boże] będziecie, możecie udoskonalić się w otrzymanej wierze (List św. Polikarpa do Filipian). Pismo święte zatem wprowadza człowieka w sferę Boga i poddaje go Jego działaniu, otwierając ludzki umysł i serce na święte owoce.

Jerzy Szyran OFMConv