Zagrożenia duchowe

Każdy człowiek ma zasianą w duszy iskrę powodującą tęsknotę za bytem większym od niego samego, tęsknotę za stwórca świata i ludzkości, tęsknotę za odnalezieniem początku i sensu swojego istnienia, wreszcie tęsknotę za bóstwem, któremu będzie oddawał cześć kultyczną. Jest to tak naturalna potrzeba człowieka, jak jedzenie czy spanie.

Jeśli człowiek nie odnajdzie Boga Jahwe Jedynego, którego będzie miłował całym sercem, całą mocą, ze wszystkich sił i całym umysłem, wówczas świadomie lub nieświadomie oddaje cześć bóstwom, wikła się w różnego rodzaju formy okultyzmu, czarów, wróżbiarstwa, bałwochwalstwa, inne duchowości itp.

Zatem zagrożeniem duchowym można nazwać wszystko to, co oddala człowieka od życia w Bogu, od życia w łasce uświęcającej i w Duchu Świętym. To wykroczenie przeciw przykazaniu, jak mówi Biblia: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. Jest to pierwsze i najważniejsze przykazanie, od którego przestrzegania zaczyna się życie człowieka w łasce Pana. Wikłanie się w duchowe zagrożenia prowadzi do zerwania relacji z Bogiem oraz do życia w stanie grzechu ciężkiego.

Miesięcznik Egzorcysta

Przeciwnik Boga i człowieka jest bardzo pomysłowy w proponowaniu coraz to nowszych, bardziej atrakcyjnych zagrożeń duchowych, stąd także istnieje większa potrzeba uświadamiania chrześcijan na ich temat oraz konsekwencji wikłania się w różnego typu praktyki okultystyczne, spirytystyczne, satanistyczne.

Taką funkcję informacyjno-profilaktycznż pełni nowy miesięcznik „Egzorcysta”, z którym współpracują m.in.: Ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, autor książki „Inwazja neopogaństwa”,egzorcysta Ks. Andrzej Grefkowicz, Ks. dr hab. Krzysztof Guzowski – teolog i profesor nadzwyczajny KUL.

„Pismo nasze ma pełnić funkcję uświadamiającą i profilaktyczną. Szatan bowiem, nie jest straszny dlatego, że straszy i wzbudza w nas dygot, ale dlatego, że potrafi kłamać, zwodzić i nakłaniać nas do działania wbrew naszemu dobru w wymiarze doczesnym i wiecznym –  jak ostrzega ks. Aleksander Posacki.”

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym zagrożeniom duchowym.

Okultyzm

Okultyzm – jest doktryną, zakładającą istnienie w człowieku oraz w przyrodzie tajemnych sił, energii. Zjawiska, którymi zajmuje się okultyzm dotyczą również wielkich religii świata, jak: buddyzm czy hinduizm. Okultyzm to także wszelkie formy wróżbiarstwa, magii, jasnowidztwa, wywoływania duchów, zajmowania się astrologią, czytaniem horoskopów. Okultyzm i spirytyzm to dwa najbardziej podstawowe zagrożenia duchowe. Katechizm Kościoła Katolickiego w sposób następujący mówi na temat okultyzmu:

 

(2116) Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość.

Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.

(2117) Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do uzyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnimi – nawet w celu zapewnienia im zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności.

Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.

Więcej na temat zagrożeń duchowych możesz posłuchać w audycjach Roberta Tekieli:

Egzorcysta ks. Gabriel Amorth

W konsekwencji praktykowanie różnych form okultyzmu, prowadzi zawsze do zniewolenia człowieka przez siły złego ducha, a spod jego działania może uwolnić czasem tylko moc modlitwy o uwolnienie lub egzorcyzmu. Wiele takich sytuacji przytacza egzorcysta watykański ks. Gabierele Amorth w swoich książkach: „Wyznania egzorcysty”, „Nowe wyznania egzorcysty”, „Wspomnienia egzorcysty”, „Silniejsi od zła”.

Po wstępnej rozmowie przechodzę do egzorcyzmu. Na głos Litanii do Wszystkich Świętych chłopiec zrywa się, rzuca, wrzeszczy i staje się niebezpieczny. Wzywa Abu Katabu. Czuję demoniczną obecność. Kropię na babcię i matkę. Matka jest obecna i odpowiada, że pragnął miłości matki, a nie babci lub ciotki, dlatego rzucił klątwę na wszystkich.

Zdaję sobie sprawę, że w chłopcu odzywa się mocno element psychologiczny, który wywołuje w nim reakcję na brak uczucia. Po klątwach babcia przeszła operację, bo miała nowotwór macicy, matka była operowana na wyrostek, ojciec został bardzo mocno porażony prądem i mało brakowało, a umarłby. Chłopiec wszystkie te nieszczęścia przypisuje swoim klątwom.

W pewnym momencie traci wzrok. Później zaczyna mówić językami, pokazuje mi rogi. Wymiotuje i wreszcie zaczyna się uwalniać: czuje się lżejszy, płacze, prosi o pomoc, dochodzi do tego, że jest w stanie się przeżegnać.

Jeden z moich pomocników, znajomy stróża cmentarza, robi oględziny miejsca i wykonuje kilka zdjęć. Szczegóły opowiadane przez chłopca odpowiadają prawdzie.

Rozpoczynam drugi egzorcyzm. Chłopiec odczuwa ogromny ból w podbrzuszu i wydaje rozdzierające okrzyki.

Wzywa swoich bogów. Podczas egzorcyzmu czuje się ogarnięty przez płomienie, które go palą. Krzyczy na całe gardło, żeby polać mu wodą klatkę piersiową i plecy. Ale woda święcona jedynie wzmaga ból. Później zaczyna opróżniać wór: jest pełen wyrzutów. Dostrzegam wciąż bardzo mocny element psychologiczny w jego udręce. Mówi, że kopniaka w podbrzusze dała mu jego dziewczyna, kiedy chciał ją zgwałcić. Teraz ona znajduje się w szpitalu w stanie śpiączki właśnie po obrzędzie satanistycznym.

Chłopiec znów wymiotuje. Posilam go, każąc mu pić wodę święconą. Uspokaja się, odzyskuje zmysły, mówi, że chce być zbawiony. Pragnie zobaczyć się z ojcem, matką, babcią, bratem. Jestem świadkiem wzruszającej sceny: chłopiec prosi wszystkich o przebaczenie, obejmując ich cały we łzach. Obejmuje również mnie, wzywa imienia Pana Boga, modli się wraz z nami.

Pozostała w nim obawa, że zostanie zabity. Czuje, że został wyznaczony jako ofiara i potrzebuje specjalnej troski i obrony.

Drogę wyzwolenia spod działania złego ducha opisuje również Neal Lozano w pierwszej i drugiej części „Modlitwy uwolnienia” oraz w książce: „Przeciwstawiajcie się diabłu”, z której dowiadujemy się, że sakramenty są bardzo skuteczną bronią w walce z szatanem:

Sakrament pojednania jest odnowieniem sakramentu chrztu, a zatem obejmuje posługę uwolnienia. Uwolnienie od grzechu, od świata, od ciała, wreszcie od szatana ma miejsce, gdy w pokorze wyznajemy swoje grzechy i wracamy do głębokiej relacji  Bogiem, która zapoczątkowana została podczas chrztu i przyjęcia wiary.

Sakramentalna spowiedź jest powszechnym środkiem, jaki Bóg daje nam do walki z grzechem. Ponieważ jednak grzech często ukrywa sie za kłamstwami, w jakie uwierzyliśmy nieświadomi ich fałszu, prawdziwa skrucha nie zawsze jest możliwa. W takich przypadkach dar rozeznawania w Duchu Świętym pozwala kapłanowi dostrzec przyczynę, kłamstwo będące korzeniem grzechu. Dzięki temu penitent może zobaczyć konkretnie, gdzie w tym, w co wierzy, pojawiło się wypaczenie i fałsz.

 

Bioenergoterapia, medycyna niekonwencjonalna

Bioenergoterapia i niektóre formy medycyny niekonwencjonalnej, to kolejne zagrożenia duchowe czyhające na nieświadomych chrześcijan.

Należą do nich: uzdrowiciele z Filipin, Brazylijski Jan od Boga, seanse Zbyszka Nowaka – ręce, które leczą, Kaszpirowskiego, Clive Harrisa, Reiki, Feng Shui, rożdżkarstwo, wahadełko, odpromienniki, radiestezja, leki homeopatyczne, zioła energetyzowane okultystycznie, irydologia – czytanie z oczu, leczenie z moczu, seanse biotroniczne, podejrzane treningi i seanse psychoterapeutyczne, hipnoza, akupunktura, akupresura, rebirthing, medycyna chińska, masaże chińskie itp.

Poniższy film bardzo ładnie ilustruje oszustwo i zagrożenia płynące z homeopatii i akupunktury.

Wspaniałe świadectwo s. Michaeli Pawlik na temat wschodnich źródeł magii.

Świadectwo o. Josepha Verlinde uwikłanego kiedyś bardzo w religie wschodu, buddyzm, medytacje.

Następnym poważnym zagrożeniem, szczególnie wśród młodzieży, są demoniczne gry komputerowe, gry RPG, takie jak: Diablo, Dungeons & Dragons, Advanced D&D, Quake, Mortal Kombat, Pokemony, tj. kieszonkowe potwory.

Poniżej konferencja Roberta Tekieli na temat zagrożeń duchowych.

Gry komputerowe zacierają granice pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością. (…) Gry komputerowe wymuszają czasami określone działanie.

Niektóre gry zawierają treści satanistyczne, przynajmniej jako tło. Coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze, mocno angażujące gracza. W części gier wymaga się wczuwania w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie (Zmanipuluję cię kochanie, R. Tekieli)

Ostatnimi czasy modna stała się wśród młodzieży literatura o tematyce wampirycznej, o magii, jak „Harry Potter” lub saga „Zmierzch”, o czym pisze Aleksander Posacki w książce: „Inwazja neopogaństwa”

W “Harrym Potterze” roi się od symboliki okultystyczno-satanistycznej, czego zwykle się nie dostrzega. Wynika to także z faktu, że okultyzm i satanizm idą w parze. Według wielu znawców tematyk okultyzmu, J.K. Rowling wykorzystała wszystkie możliwe symbole okultystyczne, aby zaszczepić je w duszy dziecka.

Są to jednocześnie symbole inicjacyjne wykorzystywane przy misteriach pogańskich i inicjacjach wolnomularskich. Sprzeciwiają się one radykalnie i wręcz symetrycznie inicjacyjnej symbolice chrześcijańskiej, co wielokrotnie wykazano w rozmaitych pracach naukowych.

Najbardziej rozpowszechnionych nośnikiem treści o charakterze satanistycznym, okultystycznym, niosącym złe przesłania, demoniczne, związane z na przykład kultem śmierci, zła, zniszczenia, seksualności jest wszechobecna muzyka. Do zespołów muzycznych związanych z demonicznym przekazem należą m.in.: AC/DC, Dimmu Borgir, Metallica, Kiss, Queen, Marylin Manson, Madonna, Rhianna, Lady Gaga, Slayer, Korn, Nightwish, Jay-Z wszelka muzyka mletalowa, heavymetalowa, muzyka gothic, rock, reage.

Poważnym wykroczeniem przeciw pierwszemu przykazaniu oraz zagrożeniem duchowym jest praktykowanie satanizm i uczestnictwo w kultach innych religii (Hare Kriszna, Halloween itp.), noszenie amuletów, znaków z tym związanych (pentagram, trzy szóstki, odwrócony krzyż, znak yin-yang, ankh, skarabeusz, pierścień Atlantów itd.) „Zmanipuluję cię kochanie” to książka Roberta Tekieli, która powstała jako odpowiedź na różnego rodzaju formy manipulacji i zniewalania ideologiami, sektami młodych ludzi.

Fantastyczną pozycją pomocną w diagnozie swojego stanu duchowego oraz dającą wskazówki dla wspólnot posługujących modlitwą o uwolnienie jest „Zwycięstwo Światłości” – przewodnik dla osób zarówno zmagającymi się z trudnościami duchowymi, jak i dla tych, którzy posługują modlitwą o uwolnienie.

Nie chodzi o to, by wszędzie widzieć zagrożenie dla swojego życia duchowego, dla życia w łasce uświęcającej, by wszędzie widzieć szatana i jego podstępy. Chrześcijanin to człowiek, który już zwyciężył demony, grzech, piekło, na mocy Krwi Chrystusa.

Jednak warto posiadać pewną chociaż podstawową wiedzę na temat zagrożeń duchowym, móc przekazywać ją tym, którzy nie mają świadomości istniejących zagrożeń świata duchowego. I zawsze pamiętajmy, że “Szatan istnieje, jednak to nie on, lecz Chrystus jest fascynujący” Artur Winiarczyk, Redaktor Naczelny Miesięcznika „Egzorcysta”.

A na koniec bardzo ciekawe i pouczające spotkanie z egzorcystą.

SYMBOLE OKULTYSTYCZNE – SEKTY !!!

ZWRÓĆ UWAGĘ JAKIE ZNAKI I SYMBOLE NOSISZ!

Zagrożenia jing-jang YING—YANG – oznacza równowagę między siłami przeciwnymi: negatywnymi i pozytywnymi; pole białe/ pole czarne; dobro/zło. „NEW AGE” twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej boskiej osobowości.
Zagrożenia pierścień atlantów PIERŚCIEŃ ATLANTÓW – jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę przed agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami, także przed klątwą i urokami.
zagrożenia motyl newage MOTYL – jest symbolem własnym zwolenników “NEW AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji.
zagrożenia thota WSTĄŻKA PRZEPLATANA – symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany, niezaprzeczalny.
zagrożenia jednorożec JEDNOROŻEC – SYMBOL WOLNOŚCI SEKSUALNEJ: miłość lesbijska, homoseksualizm, seks grupowy, itd.
zagrożenia pentagram GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA – dwa rogi w górę: oznacza królestwo Lucyfera, dwa rogi w dół: człowiek jest bogiem. Niektóre muzyczne zespoły przyjęły te symbole jako gwarancja sukcesu.
zagrożenia pacyfka KRZYŻ NERONA – „Krzyż złamany”, „Noga kurza”, „pacyfka”. Okultystyczny symbol propagowany jako amulet ruchów pacyfistycznych. Złamane w dół ramiona krzyża oznaczają upadek chrześcijaństwa.
zagrożenia krzyż nilu KRZYŻ Z KOKARDKĄ – symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie itp.
zagrożenia krzyż zamętu szatański KRZYŻ ZAMĘTU – krzyż szatański.

 

 

zagrożenia odwrócony krzyż KRZYŻ ODWRÓCONY – (odwrócenie = zaprzeczenie), stosowany w obrzędach okultystycznych i satanistycznych, nierzadko noszony przez wyznawców tychże “światopoglądów”.
666 FFF CYFRA ta jest symbolem używanym przez satanistów, występuje też w formie FFF (“f” jest szóstą literą alfabetu). 666 – to imię apokaliptycznej Bestii – Ap 13,11-18.

Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą bezradnością psychiatrów i terapeutów.

Tymczasem liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze, materialiści i sataniści – wszyscy zgodnie i od lat z uporem maniaka, jak nakręceni – serwują naszym dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom) okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas strasznego i niebezpiecznego “święta” Halloween, wywodzącego się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci – Samhaina.