Monthly Archives: czerwiec 2016

Krzyż Franciszkański – San Damiano

Co to jest krzyż Franciszkański San Damiano i jak wygląda? Jest to wciąż słabo znany krzyż, choć ma ogromne znaczenie w historii Kościoła, bo to z niego Bóg przemówił do św. Franciszka słowami “Franciszku odbuduj mój Kościół”. Franciszek najpierw odbudował kościółek w San Damiano, w którym wtedy się znajdował, a później Bóg przeprowadził przez niego proces odbudowy […]

Krzyż świętego Benedykta

Czym jest krzyż świętego Benedykta? Krzyż ten nazywany jest również Krzyżem Benedyktyńskim lub po prostu Krzyżem z medalikiem św. Benedykta. Jest to jak najbardziej katolicki krzyż, a od “zwykłego” krzyża różni się tym, że ma w sobie medalik św. Benedykta. Krzyż świętego Benedykta chętnie używają Egzorcyści podczas modlitw o uwolnienie i egzorcyzmów, gdyż na medaliku umieszczony jest krótki Egzorcyzm napisany przez […]

Zagrożenia duchowe

Każdy człowiek ma zasianą w duszy iskrę powodującą tęsknotę za bytem większym od niego samego, tęsknotę za stwórca świata i ludzkości, tęsknotę za odnalezieniem początku i sensu swojego istnienia, wreszcie tęsknotę za bóstwem, któremu będzie oddawał cześć kultyczną. Jest to tak naturalna potrzeba człowieka, jak jedzenie czy spanie. Jeśli człowiek nie odnajdzie Boga Jahwe Jedynego, […]

Przebaczenie

Przebaczenie wynika z miłosierdzia. Przebaczenie, jako pierwszy okazał nam Bóg w raju nie potępiając całej ludzkości, ale darując nam Swojego Syna, który miał przyjść na ziemie, odkupić nasze winy poprzez Swoją śmierć na krzyżu, a tym samym włączyć nas do Bożej Rodziny i otworzyć dostęp do wszystkich łask, które wiążą się z tym. Jezus chodząc […]