Monthly Archives: luty 2017

Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

Pismo święte jest wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe. Jego codzienna lektura wzbogaca człowieka w różnych dziedzinach życia duchowego. Tomasz a`Kempis podkreśla, że słowo Boże jest manną, która karmi duszę człowieka (por. Naśl., 1,1), zaś św. Augustyn medytację Pisma świętego nazywa poszukiwaniem pięknych owoców ukrytych pośród gałęzi sadu (por. Wyznania, 13). „Jeśli starannie rozważać je [słowo Boże] będziecie, […]