Figurka Św Antoni 12 cm

22,00 

Figurka św. Antoniego wykonana przez znaną firmę Sacra Famiglia. Figurka wykonana z żywicy.

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu
rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi
w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki
twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

***

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami.

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami.

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami.

Święty Antoni, lilio czystości; módl się za nami.

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami.

Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami.

Święty Antoni, miłujący życie ukryte, módl się za nami.

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami.

Święty Antoni, żarliwy apostole, módl się za nami.

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, módl się za nami.

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.

Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami.

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, módl się za nami.

Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami.

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego, módl się za nami.

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami.

Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami.

Święty Antoni, zwalczający występki, módl się za nami.

Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami.

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, módl się za nami.

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, módl się za nami.

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami.

Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami.

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami.

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, módl się za nami.

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami.

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju, módl się za nami.

Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa

przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni

godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością.

Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.

Brak w magazynie