Figurka Serce Maryi 12 cm

22,00 

Figurka św.Serca Maryi wykonana przez znaną firmę Sacra Famiglia. Figurka wykonana z żywicy.

Litania do Serca Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Maryi bez grzechu poczęte – módl się za nami
Serce Maryi łaski pełne,
Serce Maryi godny Trójcy Przenajświętszej Kościele,
Serce Maryi Słowa Wcielonego Przybytku,
Serce Maryi według Słowa Bożego utworzone,
Serce Maryi Tronie chwały Bożej,
Serce Maryi doskonała Ofiaro Bożej miłości,
Serce Maryi w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi z Chrystusem ukrzyżowane,
Serce Maryi Stolico miłosierdzia,
Serce Maryi Pociecho strapionych,
Serce Maryi Ucieczko grzesznych,
Serce Maryi Opiekunko sprawiedliwych,
Serce Maryi Orędowniczko Kościoła,
Serce Maryi Matko wszystkich wiernych,
Serce Maryi Nadziejo konających,
Serce Maryi Królowo Aniołów i Wszystkich Świetych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Świete i miłościwe Serce Maryi Matki Bożej módl się za nami.
W. Aby się serca nasze zapaliły miłością Bożą, jaką Ty gorejesz.

Módlmy się.

O najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz pełne miłosierdzia dla nas grzeszników, wyjednaj nam u Serca Syna swego wszystkie łaski, o które Cię prosimy. Amen.

Boże któryś najmilsze Serce Maryi pomiędzy sercami wszystkich stworzeń najczystsze zachował i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej rozpalił oraz pełne miłosierdzia dla nas grzeszników uczynił, użycz nam tej łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Brak w magazynie