Monthly Archives: Sierpień 2019

Biblia Pierwszego Kościoła

Niewątpliwie atutem „Biblii pierwszego Kościoła” jest fakt, że jest ona tłumaczeniem Septuaginty, czyli najstarszego przekładu Starego Testamentu na język grecki, dużo bardziej pojemnej niż kanon Biblii Hebrajskiej zredukowany przez rabinów w konfrontacji z chrześcijaństwem. Ale nie to jest najbardziej istotne. Najważniejszy jest fakt, że chrześcijaństwo praktycznie potraktowało i przejęło Septuagintę jako swój Stary Testament. I tak […]

Ogień w moim sercu

“Stoję z gitarą wśród rozśpiewanej młodzieży. Pewnie gdyby mnie tam nie było, nie uwierzyłbym w to, co się stało. Śpiewamy drugą pieśń i wtedy właśnie nadchodzi to, nadchodzi On i przejmuje kontrolę. Bum! Osoby jedna po drugiej same z siebie zaczynają upadać na ziemię…” – fragment książki Polecamy serdecznie książkę “Ogień w moim sercu. Zdumiewająca […]

Kto z nas jest bez grzechu?

“Następnie trzeba wybaczyć, wybaczyć i jeszcze raz wybaczyć. Nie zapominając nigdy, że przebaczenie jest decyzją należącą do porządku duchowego, a zapomnienie jest natury psychologicznej. Ta dwójka nie zawsze idzie w parze. Zdarza się, że przebaczenie jest chciane, upragnione, ofiarowane, ale zranienie odnoszące się do urazy trwa nadal.” – fragment książki Polecamy serdecznie książkę “Kto z […]

Chodzić po wodzie

“Do modlitwy nieformalnej o uwolnienie zaś powołany jest każdy, niezależnie od okoliczności. Czyli jeżeli spotkam na ulicy osobę, która potrzebuje modlitwy o uwolnienie, to mogę się modlić. Jeżeli jestem u cioci cz u wujka na imieninach i widzę, że ktoś potrzebuje uwolnienia, powinienem podjąć modlitwę. Niezależnie od tego, czy przyjąłem Komunię, czy nie; czy jestem […]

Łaska chrztu w Duchu Świętym

“Następnie Tomasz wymienia drugi skutek łaski udzielonej przez niewidzialne posłannictwo: jest nim posługiwanie się tym, co dziś nazywamy ‘charyzmatami’. ‘Gdy idzie o wzrost w łasce, to owo posłannictwo niewidzialne zachodzi w tych szczególnych wypadkach, gdy ktoś zdobywa się na jakiś nowy wyczyn lub wstępuje na wyższy sczebel łaski. Na przykłąd gdy dostępuje łaski czynienia cudów […]

Hasła tego słownika – napisane przez uczonych, którzy posługując się ścisłą metodą naukową, potrafią łączyć teologię duchową i mistyczną z psychologią i medycyną – są udokumentowaną i bezpieczną mapą, pozwalającą w świetle wiary chrześcijańskiej zorientować się w świecie nadzwyczajnych fenomenów. Książka zawiera: 67 haseł odnoszących się do fenomenów mistycznych (pojęcie, przykłady i interpretacja fenomenu), 6 […]